Първа сключена PPA сделка в България

Доставчикът на телекомуникационни услуги А1 България и местната инвестиционна група за чиста енергия Renalfa подписаха дългосрочно споразумение за изкупуване на електроенергия (PPA) за слънчева енергия.

Фотоволтаична централа в Южна България с пиков капацитет от 33 MW е предвидена да захранва А1 България с 20 GWh електроенергия годишно през следващите десет години. Мобилният оператор подписа споразумението за закупуване на електроенергия или PPA с инвестиционната група за чиста енергия и електронна мобилност Renalfa, която инсталира слънчеви електроцентрали и предоставя услуги по експлоатация и поддръжка.

Специфичното на сключения PPA договор е, че Renalfa ще предостави на A1 и услуга по балансиране на енергията, спрямо нейния профил на потребление, чрез дъщерното си дружество Toki.bg. Това са така наречените sleeved PPA, които на практика са тристранно споразумение между производителя на енергия, потребителя и търговец на електроенергия.

Корпоративните PPA са гръбнакът на прехода към чиста енергия, каза изпълнителният директор на Renalfa Юрий Катанов, като допълни, че A1 е пионер в този иновативен бизнес модел. „Корпоративните PPA осигуряват конкурентно предимство на компаниите, като осигуряват дългосрочни доставки на енергия на фиксирана цена в сравнение с нестабилните енергийни пазари. В същото време тази енергия е чиста и с доказан ВЕИ произход, което значително намалява въглеродния отпечатък на компаниите, допринася за по-безопасна и чиста околна среда и повишава техните ESG (екологични, социални и управленски) рейтинги“, добави той.

Цялата статия, вижте тук: https://balkangreenenergynews.com/a1-bulgaria-signs-solar-ppa-with-renalfa/

Снимка: Renalfa

Facebook
Twitter
LinkedIn