Аxpo подписа PPA за закупуване на електроенергия от 300 MWp слънчева енергия в Полша

Базираният в Швйцаря производител на възобновяеми източници и търговец на
енергия Axpo, подписа споразумение за закупуване (PPA) на електроенергия
генерирана от близо 300MWp слънчева енергия в Полша от фотоволтаични централи,
които в момента се разработват в цялата страна от R.Power Group.

Съгласно PPA, Полското дъщерно дружество на Axpo, Axpo Polska, ще закупи цялата продукция на слънчевите електроцентрали, между 2022 и 2026г., и ще служи като балансьор в портфолиото за проекти, според прессъобщение от Щвейцарската компания.

Слънчевите електроцентрали, с прогнозен капацитет от 0,3MWp до 30MWp, ще бъдат пуснати в обработка постепенно, като пълно производство се очаква до средата на 2023г.

Сделката представлява друг важен етап за Axpo в Източна Европа, като същевременно засилва ролята му на един от водещите търговци на енергия от възобновяеми източници в Полша, според прессъобщението. Досега Axpo Polska е била активна основно в маркетинга на вятърна енергия, като портфолиото ѝ включва почти 1,5GW инсталиран капацитет.

Павел Верзбицки, член на борда на Axpo Polska, казва, че споразомението е едно от най-големите PPA, сключвани някога на полския пазар.

Цялата статия можете да прочетете тук: https://balkangreenenergynews.com/swiss-energy-trader-axpo-inks-ppa-to-buy-electricity-from-300-mwp-of-solar-in-poland/

Facebook
Twitter
LinkedIn