Какво е PPA

Какво е корпоративно снабдяване и как може да се използва PPA?

Живеем във време на невероятни възможности за снабдяване с възобновяема енергия. Сега, повече от всякога от преди, е важно да разберете как PPA и други форми на корпоративно снабдяване могат да ви помогнат да направите доставките на електроенергия по-екологични, по-евтини и по-ефективни. Ето защо RE-Source е събрал това кратко ръководство за това как, защо и как рабоят PPA договорите.

Какво е корпоративно снабдяване и какво са PPA?

Корпоративното снабдяване с възобновяеми енергийни източници е бързо нарастваща тенденция по целия свят.

Водени от рязкото намаляване на разходите, съчетано с нарастващите призиви за устойчивост сред инвеститорите и потребителите, възобновяемата енергия се превърна в привлекателна инвестиция за компании по целия свят.

Потенциалът за пазара на възобновяеми корпоративни източници в Европа, който включва както споразумения за покупка на електроенергия (PPAs), така и други форми на корпоративни източници, е значителен. Между 2016-2020 г. в Европа бяха договорени повече от 16 GW нова възобновяема енергия чрез корпоративни PPAs или изграждане на централи за покриване на собствените индустриални нужди.

Корпоративният PPA е предварително договорно споразумение между купувач и продавач за закупуване на определено количество електроенергия от възобновяем източник на договорена цена (фиксирана или свързана с пазара). Тези споразумения обикновено продължават между 10-20 години. Стартирайки през 2014 г., корпоративният пазар на PPA в Европа се е увеличил до кумулативен капацитет от над 12 GW в края на 2020 г. Само през 2020 г. са сключени договори за приблизително 4 GW PPA. До 2018 г. вятърът представляваше 90% от договорените капацитети в Европа, но скорошният растеж на слънчевите PPA допълнително стимулира растежа на пазара.

Слънчевата енергия представлява по-голямата част от инсталираните търговски и промишлени централи на място, включително собствени проекти, лизинг, PPA на място и PPA близо до обекта. През последните пет години в Европа се наблюдава изграждането на 2-3 GW годишно на търговски и промишлени слънчеви инсталации на място, като прогнозите показват, че инсталациите ще се увеличат драстично през следващите години.

Защо Корпоративното снабдяване с енергия става все по популярно?

В целия свят обществата започнаха да осъзнават спешната нужда от използването на чисти енергийни източници и по-голяма устойчивост на ресурсите. Големите индустриални компании все повече осъзнават необходимостта да постигнат целите си за Корпоративна социална отговорност (КСО) и възможността да се позиционират като организации, отговорни за справянето с климатичните промени и опазването на околната среда. Възобновяемите корпоративни договори са разработени именно с цел да помогнат за постигането на тези цели.

Над 300 компании в световен мащаб, вече са ангажирани с доставка на 100% възобновяема енергия (чрез инициативата RE100). Корпоративният източник на възобновяема енергия се превърна в основна бизнес възможност, повишавайки икономическата конкурентоспособност на компаниите и намалявайки техния въглероден отпечатък.

Защо трябва да се интересувам от корпоративни източници?

Намаляване и фиксиране на разходите

Корпоративните PPA позволяват на компаниите да плащат фиксирана цена за енергия за период от години, намалявайки нестабилността на разходите за електроенергия и генерирайки спестявания от разходите за енергия в дългосрочен план.

Декарбонизация

PPA и други форми на корпоративно снабдяване позволяват ефективен и достъпен начин за компаниите да намалят емисиите си на парникови газове и да получат достъп до надеждна възобновяема енергия.

Корпоративна социална отговорност

Корпоративният източник позволява на вашия бизнес да покаже своята социална информираност и положително въздействие в общността.