Какво е PPA

Какво е корпоративно снабдяване и как може да се използва Power Purchase Agreement (PPA)?

Живеем във време на невероятни възможности за снабдяване с възобновяема енергия. Сега, повече от всякога от преди, е важно да бъде разбрано как PPA и други форми на корпоративно снабдяване могат да спомогнат за по-екологично, по-евтино и по-ефективно доставяне на електроенергия. Това е причината платформата RE-Source да представи това кратко ръководство относно как рабоят PPA договорите.

Какво е корпоративно снабдяване и какво са PPAs?

Корпоративното снабдяване с електроенергия от възобновяеми енергийни източници е бързо нарастваща тенденция по целия свят.

Водени от рязкото намаляване на разходите, съчетано с нарастващите призиви за устойчивост сред инвеститорите и потребителите, възобновяемата енергия се превърна в привлекателна инвестиция за компании по целия свят.

Потенциалът за пазара на възобновяеми корпоративни източници в Европа, който включва както споразумения за покупка на електроенергия (PPAs), така и други форми на корпоративни източници, е значителен. Между 2016-2020 г. в Европа бяха договорени повече от 16 GW нова възобновяема енергия чрез корпоративни PPAs или изграждане на централи за покриване на собствените индустриални нужди.

Корпоративният PPA е предварително договорно споразумение между купувач и продавач за закупуване на определено количество електроенергия от възобновяем източник на договорена цена (фиксирана или свързана с пазара). Тези споразумения обикновено продължават между 10-20 години. Стартирайки през 2014 г., корпоративният пазар на PPA в Европа се е увеличил до кумулативен капацитет от над 12 GW в края на 2020 г. Само през 2020 г. са сключени договори за приблизително 4 GW. До 2018 г. вятърът представляваше 90% от договорените капацитети в Европа, но скорошният растеж на слънчевите PPAs допълнително стимулира растежа на пазара.

Слънчевата енергия представлява по-голямата част от инсталираните търговски и промишлени централи на място, включително собствени проекти, лизинг, PPA на място и PPA близо до обекта. През последните пет години в Европа се наблюдава изграждането на 2-3 GW годишно на търговски и промишлени слънчеви инсталации на място, като прогнозите показват, че инсталациите ще се увеличат драстично през следващите години.

Защо Корпоративното снабдяване с енергия става все по-популярно?

В целия свят обществата започнаха да осъзнават спешната нужда от използването на чисти енергийни източници и по-голяма устойчивост на ресурсите. Големите индустриални компании все повече осъзнават необходимостта да постигнат целите си за Корпоративна социална отговорност (КСО) и възможността да се позиционират като организации, отговорни за справянето с климатичните промени и опазването на околната среда. Възобновяемите корпоративни договори са разработени именно с цел да спомогнат постигането на тези цели.

Над 300 компании в световен мащаб, вече са ангажирани с доставка на 100% възобновяема енергия (чрез инициативата RE100). Корпоративното снабдяване с възобновяема енергия се превърна в основна бизнес възможност, повишавайки икономическата конкурентоспособност на компаниите и намалявайки техния въглероден отпечатък.

Защо трябва да се интересувам от корпоративно снабдяване?

Намаляване и фиксиране на разходите

Корпоративните PPAs позволяват на компаниите да плащат фиксирана цена за енергия за период от години, намалявайки нестабилността на разходите за електроенергия и генерирайки спестявания от разходите за енергия в дългосрочен план.

Декарбонизация

PPAs и други форми на корпоративно снабдяване позволяват ефективен и достъпен начин за компаниите да намалят емисиите си на парникови газове и да получат достъп до надеждна възобновяема енергия.

Корпоративна социална отговорност

Корпоративното снабдяване с възобновяема енергия позволява на вашия бизнес да покаже своята социална информираност и положително въздействие в общността.

Научете повече за източниците за корпоративното снабдяване на Renewable Energy Buyers Toolkit.

Полезни линкове: