Образец на PPA договор

Cтандартизираният договор за Corporate PPA (CPPA) на Европейска федерация на търговците на енергия (EFET) представлява първия международен CPPA стандарт за Европа, който помага за намаляване на транзакционните разходи и улеснява процеса на преговори между преговарящите страни. Преди да бъде одобрен от Юридическия комитет на EFET, стандартният CPPA е бил широко разпространен в индустрията и редица кредитори са потвърдили неговата банкируемост.

Стандартният EFET CPPA позволява сключването както физически, така и финансови PPAs с доказания подход на Избирателния лист*, позволяващ гъвкаво приспособяване на PPA към нуждите на преговарящите компании.

*Kъдето се правят всички договорни допълнения и изменения на Общото споразумение. Всички промени в стандартния текст трябва да се правят в Избирателния лист, а не в основния текст на Общото споразумение.

Линк към CPPA стандарта

Очаквайте превод на Cтандартизирания договор за CPPA и на български!

Линк към оригиналното съдържание