Образец на договор за PPA

Cтандартизирания договор за CPPA на EFET представлява първият международен CPPA стандарт за Европа, който помага за намаляване на транзакционните разходи и улеснява процеса на преговори между преговарящите страни. Преди да бъде одобрен от Юридическия комитет на EFET, стандартният CPPA е бил широко разпространен в индустрията и редица кредитори са потвърдили неговата банкоспособност.

Стандартният EFET CPPA позволява сключването както физически, така и финансови PPA с доказания подход на Избирателния лист*, позволяващ гъвкаво приспособяване на PPA към нуждите на преговарящите компании.

*Kъдето се правят всички договорни допълнения и изменения на общото споразумение. Всички промени в стандартния текст трябва да се правят в Избирателния лист, а не в основния текст на Общото споразумение.

Линк към CPPA стандарта

 Очаквайте превод на Cтандартизирания договор за CPPA и на български!

Линк към оригиналното съдържание