Доклади

Финансови и инвестиционни трендове 2020г – доклад WindEurope

Корпоративните договори за изкупуване на енергия устойчиво увеличават своя дял от 2015г. насам. Един от основните мотиви за сключване на подобни сделки е възможността за по-ниски и фиксирани разходи за електроенергия. Проучване на 1200 компании в 6 страни показва, че 92% от тях използват тази практика, за да намалят енергийните си разходи. Към доклада

Eвропейски пазар на договори за изкупуване на енергия: 2020/21 Outlook – доклад Pexapark

Според доклада на Pexapark европейският пазар на договорите за изкупуване на енергия вероятно ще надвиши 10GW през 2021г. След като между януари и февруари бяха подписани 23 споразумения за покупка на електроенергия (общо 2,8 GW), пандемията от коронавирус, започнала през март 2020г. в Европа, спря пазара на енергия за несубсидирани фотоволтаични и вятърни електроцентрали почти напълно. Към доклада

Съхранение на енергия пазарни перспективи за България

През 2020 г. глобалната пандемия предизвикана от Covid-19 доведе до строги ограничения на бизнес активности и цялостен икономически спад и рязко промени начина на живот на много хора по света. Година по-късно, технологичният напредък в медицината и науката за ваксините, съчетан с безпрецедентни политически усилия за ускоряване на административни процедури и преодоляване на финансови и логистични препятствия, ни дава надежда, че човечеството вече държи ключа към преодоляването на това предизвикателство. Към доклада

Резюме 2021

В края на юни 2021г. Съветът на Европейския съюз подписа първия Европейски закон за климата, превръщайки в закон заявената цел на съюза за намаляване на парниковите емисии с 55% до 2030г. (в сравнение с нивата от 1990г.) и постигане на климатична неутралност през следващите 30 години. На 14 юли 2021г. Европейската комисия публикува и своя законодателен пакет „Подготвени за цел 55“. Към доклада