RE-Source Southeast 2022

Второто издание на регионалната конференция RE-Source Southeast, посветено на корпоративните договори за възобновяема енергия и тяхната роля за декарбнизация на индустрията се проведе на 31 май – 1 юни в София. Събитието събра над едно място близо 50 лектора и над 300 представители от сектора на възобновяемата енергия, търговци на електроенергия и големи консуматори от цяла Европа.

Гледайте пълните видеа от RE-Source Southeast 2022

Борислав Сандов – Вицепремиер по Климатичните въпроси

Александър Николов – Министър на енергетиката

Радан Кънев – Европейски парламент

Цветелина Пенкова – Европейски парламент

Модератор: Мария Трифонова – СУ „Св. Климент Охридски“

Радослав Рибарски – Председател Енергийна комисия Народно Събрание

Владимир Табутов – Енергийна комисия Народно Събрание

Владислав Панев – Енергийна комисия Народно Събрание

Ангелин Цачев – Изпълнителен директор – Електроенергиен Системен Оператор

Мартин Георгиев – Изпълнителен директор – Нaционална електрическа компания ЕАД

Модератор: Миглена Стоилова, Председател – БГВЕА

Ангел Желязков – Изпълнителен директор, Биовет

Ханс-Кристиан Хене – Директор Енергетика и климат, Група Аурубис

Ивайло Найденов – Изпълнителен Директор – Българската Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори (БФИЕК)

Ник Битсиос – Ръководител на офиса в Брюксел – Mytilineos S.A.

Северин Въртигов – Регионален Мениджър – Enery

Димитър Енчев – Съосновател и Директор – CWP Global

Модератор: Атанас Георгиев, Декан на Стопанския Факултет – СУ „Св. Климент Охридски“

Йохан Хауф – Вицепрезидент, SolarPower Europe / BayWa RE

Брус Дъглас – Директор Бизнес и Комуникации – Eurelectric

Юъп Хазенберг – Директор Политики и Въздействие – RE-Source Platform

Иван Велев – Портфолио Мениджър – ACT

Стефан Маргенов – Мениджър продажби на едро – MET Energy Trading Bulgaria

Михай Балан – Изпълнителен Директор – Румънска Фотоволтаична Индустриална Асоциация (RPIA)

Модератор: Никола Газдов, АПС

Димитър Зарчев – Директор Централно диспечерско управление, ЕСО и член на Съвета на директорите на ENSTO-E

Юлиан Янсен – Директор по Растеж и Развитие на Пазара – Fluence

Фани Денке – Мениджър бизнес развитие – Flexidao

Руслан Папазян – Изпълнителен директор – Телелинк Инфра Сървисис

Д-р Карлос Алварес – Директор мрежови решения, Huawei

Димитър Цеков –Teхнически и оперативен директор – Renergy

Модератор: Марияна Янева – Директор Политики и Комуникации – АПСТЕ

Андрей Манеа – Член на Борда – Румънска Ветроенергийна Асоциация

Пол Смит – Вицепрезидент бизнес развитие, EMERGY

Халил Демиртаг – Председател – GENSED / Изпълнителен директор – SMART SOLAR

Богдан Плутариу – Регионален Мениджър Румъния – Enery Element

Мария Арам Мeрджарова – Jinko Solar

Мартин Илиев – Управляващ директор – WPD България

Димитър Бартов – Управител – Синергон

Модератор: Мартин Владимиров, Център за Изследване на Демокрацията

Светлин Писленски – Помощник директор – Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР)

Асен Ягодин – Изпълнителен директор – Пощенска банка

Константин Киров – Ръководител отдел Опазване на околната среда и Зелени проекти – Прокредит Банк

Модератор: Радослав Миков, Волф Тайс

Соня Аугушик – Сътрудник, Правна Комисия, EFET

Стефан Цаков – Управляващ Съдружник, Камбуров и Партньори

Мария Попова – Директор Въглеродна Неутралност и Възобновяема Електроенергия, EFET