Re-Source Southeast Hub

RE-Source Souteast Hub е регионална платформа за сътрудничество между производителите на възобновяема енергия и потребителите на енергия.

Кои сме ние?

RE-Source Southeast Hub е регионална платформа за сътрудничество между производителите на възобновяема енергия и потребителите на енергия.

Платформата е създадена като резултат от подписания меморандум за сътрудничество и насърчаване на корпоративното снабдяване с възобновяема енергия в България, и в по-широк аспект в Югоизточна Европа, между Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия – АПСТЕ, Българската ветроенергийна асоциация – БГВЕА и водещия европейки форум за корпоративно използване на възобновяема енергия RE-Source.

Нашата мисия е да се превърнем във водещ форум за корпоративни източници на възобновяема енергия за Югоизточна Европа като асоцииран партньор на RE-Source platform.

Платформата RE-Source е основана в Брюксел през юни 2017 г. като съюз на заинтересовани страни, обединяващ купувачи и доставчици на чиста енергия. Платформата събира ресурси и координира дейности, които поощряват корпоративното снабдяване с възобновяема енергия на национално ниво и в рамките на ЕС.

Зараждащият се регионален център за Югоизточна Европа ще се стреми да предложи бизнес платформа за обмен на знания и информация – както за купувачи, така и за доставчици на възобновяема енергия – и ще работи с институциите за изработването на политики, които да подпомогнат успешната енергийна трансформация на региона чрез реализацията на нови проекти от възобновяема енергия на конкурентни цени.

Това, за което работим е:

Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия

АПСТЕ е сдружение с нестопанска цел, работещо за изготвяне на политики, изследвания и анализи в подкрепа на развитието и пазарната интеграция на ВЕИ и технологии за съхранение и търговия с електрическа енергия.

Българската ветроенергийна асоциация

БГВЕА е сдружение с нестопанска цел, осигуряващо подкрепа за вятърната енергия и другите ВЕИ, работещо в посока подобряване на законодателната, регулаторната, политическата и публичната рамка, насърчаващо разпространяването на експертни знания относно използването на вятърната енергия в България.