Доклад за успешните стратегии при корпоративното снабдяване с ВЕИ

Доклад на тема „Какво следва за компаниите, които закупуват енергия от възобновяеми източници? Преход към устойчива енергийна система“ разкрива успешните стратегии, постигнати в корпоративното снабдяване с енергия от възобновяеми източници (ВЕИ), като същевременно разглежда какво означава преходът към устойчива енергийна система за амбициозното лидерство в корпоративното снабдяване с енергия от ВЕИ в бъдеще. Целта на изданието, изготвено от Световният бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD) и членовете на Boston Consulting Group, е да подобри разбирането и използването на корпоративните възможности за закупуване на енергия от ВЕИ.

Докладът разглежда напредъка, постигнат от частния сектор в стимулирането на въвеждането на договори за възобновяема енергия, и различните стратегии, които се появяват. Описани са движещите сили на ефективното корпоративно снабдяване с ВЕИ възобновяема енергия и съществуващите разнообразни лидерски подходи за компаниите в подкрепа на устойчива енергийна система.

Линк към целия доклад

Facebook
Twitter
LinkedIn