Първият с продължителност 12 години PPA за зелена енергия в България между Енери и КЦМ АД

На 26 юни 2023 водещият производител на олово и цинк в Югоизточна Европа КЦM АД сключва договор за покупко-продажба на електроенергия с оператора на възобновяеми енергийни активи Enery за 12-годишен период, считано от 2024 г. КЦМ АД е енергоинтензивно предприятие с годишна консумация на електрическа енергия в размер на близо 400 GWh базова енергия. При тази характеристика на консумация е възможно да се реализира балансиран микс от енергийни източници, така че да се постигне в оптимална степен устойчивост при доставките на енергия.

За КЦМ АД това сътрудничество означава значителен скок напред по отношение на екологичната, социална и управленска стратегия на компанията. Подсигурявайки възможността за снабдяване със зелена електроенергия от новата електроцентрала на Enery в България, компанията засилва непоколебимия си ангажимент към обществото и опазването на природата.

Най-новата българска слънчева електроцентрала на Enery, разработена от съвместното дружество Енери Елемент, отразява целта на компанията да доставя чиста и достъпна енергия на бизнеса. С очакваното годишно производство от близо 200 GWh новият актив предлага на индустриалните партньори възможност да подобрят своите практики за устойчивост, като същевременно оптимизират и декарбонизират разходите си за енергия. Договорът за доставка на зелена енергия включва редица предимства, включително дългосрочна предвидимост на разходите за елекрическа енергия, намален въглероден отпечатък и персонализирани споразумения, съобразени с изискванията на клиента. Разрастващото се портфолио на Enery позволява на компанията да предлага зелени решения на бизнеса в Централна Европа.

„Ние считаме, че партньорството с Enery е единственият възможен бизнес подход за постигане на устойчив и дълготраен ефект от прилагането на зелени решения. Взаимодействието между отговорните енергийни консуматори и компетентните доставчици и производители на зелена енергия е в основата на постигането на целите за чиста енергия на ЕС. Този договор ще даде възможност всяка една страна да развие собствената си компетентност и знание за постигане взаимно полезни бизнес и ESG цели. Убедени сме, че днес заедно с Enery тръгваме уверено към изпълнението на един успешен зелен проект в България, който ще започне да доставя чиста енергия през следващата година. Уверени сме, че в рамките на жизнения си цикъл проектът ще се превърне в еталон за най-добри бизнес практики при прилагането на екологични решения в ЕС.“

„Горди сме да обединим усилията си с КЦМ АД и да им предложим дългосрочна, надеждна и конкурентна зелена енергия. Сътрудничеството ни демонстрира как бизнесите могат да се обединят, за да постигнат енергийна стабилност и устойчиви дейности за опазване на околната среда“, коментира Северин Въртигов, регионален мениджър и главен търговски директор на Enery. „Нашата мисия е да доставяме надеждна и достъпна зелена електроенергия и това партньорство с КЦМ АД напълно съответства на нашата визия.“

„Радваме се, че имаме възможността да доставим качествен соларен проект на един от водещите енергоинтензивни консуматори в региона. Това споразумение бележи важен етап в прехода към устойчива и нисковъглеродна индустрия в България и Югоизточна Европа „, заяви Никола Газдов, директор на Enery Element. „Оставаме ангажирани за реализирането на партньорства, които дават тласък на енергийния преход чрез разработване на възобновяеми енергийни проекти с положително въздействие върху околната среда и обществото“, допълни Газдов.

За КЦМ АД:

КЦМ АД е водещо индустриално предприятие в България част от Холдинг КЦМ 2000. Холдингът е най-голямата минно-металургична компания в България за производство и търговията с концентрати, цветни метали, сплави, технически инженеринг и комплексни индустриални услуги. За последните 18 години КЦМ АД успя да изгради интегриран завод за производство на олово и цинк, който отговаря на най-добрите производствени технологии и практики в Европейския съюз. Компанията остава в челните редици на българската индустрия, позната с иновативните си решения на световните пазари. Като компания със 100 % български капитал и над 60 години опит, КЦМ АД устойчиво развива и прилага най-добри налични техники при производството на метали олово и цинк, реализирайки в същото време ESG политики с положително въздействие за регионите и населението от Пловдивска и Смолянска област.

За Енери:

Enery е доставчик на зелена електроенергия, отдаден да снабдява своите клиенти с надеждна и достъпна зелена електроенергия. С диверсифициран зелен флот, генериращ в момента повече от 200 GWh чиста електроенергия от 280 MW, Enery е в челните редици на задвижването на зеления преход на региона към устойчива енергия. Амбициозните планове на компанията включват текущи проекти за развитие на обща стойност 7 GW в Централна Европа, поставящ Enery като лидер в сектора на възобновяемата енергия в региона. От създаването си през 2019 г. Enery е осигурила инвестиция от Фонда за инвестиционна инициатива на трите морета, което позволява реализацията на нейните зелени проекти.

За Енери Елемент:

Enery Element е компания с мажоритарен собственик Enery, фокусирана върху разработването на проекти за производство и съхранение на енергия от възобновяеми източници с обща мощност над 3 GW в България и Румъния.

Facebook
Twitter
LinkedIn