Енергийният преход извежда на преден план новите купувачи на вятърна енергия

wind farm

Компаниите, стремящи се към декарбонизация и повишаване на екологичните си цели, дадоха тласък за нови вятърни и слънчеви мощности чрез сключване на корпоративни споразумения за изкупуване (PPA) на зелена енергия.