10-годишен договор за доставка на зелена енергия подписан между Yettel/CETIN България и Eлектрохолд

Yettel и CETIN България сключиха 10-годишен договор за доставка на електроенергия от възобновяеми източници с Електрохолд.  Основна част от потреблението на двете компании ще бъде осигурена от 123 MW фотоволтаична централа, която предстои да бъде завършена през пролетта на 2023 г. Сделката е първата голяма стъпка в плана за декарбонизация на Yettel България и CETIN […]