Още един 10-годишен договор за доставка на зелена енергия сключен в България

Нов дългосрочен договор за доставка на зелена енергия (PPA) беше подписан между Електрохолд Трейд и една от водещите вериги супермаркети – BILLA България. Споразумението е за доставка на електрическа енергия, произведена от фотоволтаична централа, на фиксирана цена и за период от 10 години.

„Преходът към зелена енергия е наш дългосрочен ангажимент. Една трета от нашите обекти вече произвеждат чиста и възобновяема енергия и е време да направим следваща стъпка в тази посока. Голямата цел, която сме си поставили, е редуциране на парниковите емисии с 30% до 2030 г. и пълна климатична неутралност до 2040 г.“, заяви Вигинтас Шапокас, изпълнителен директор на BILLA България.

„Договорът с партньор като BILLA България е още едно доказателство за последователните политики за устойчивост на водещите компании в страната,“ каза Атанас Димов, изпълнителен директор на Електрохолд Трейд.

Чрез PPAs бизнесът може да се снабдява с енергия от възобновяеми източници на конкурентна цена в дългосрочен план. Този вид договори не само позволяват на енергийните консуматори по-лесно да планират своите разходи за електрическа енергия в дългосрочен план, а и улесняват изпълнението на целите им за устойчивост и на ESG програмите им.

Повече информация четете тук

Facebook
Twitter
LinkedIn