Очаквайте RE-Source SEE 2024 – запазете датите 15-16 май 2024г.

RE-Source Southeast – най-голямото събитие, посветено на корпоративното снабдяване с възобновяема енергия в Югоизточна Европа, ще се състои за 4-та поредна година в София. Запазете си датите 15-16 май 2024! Както и при предишните издания, ще бъде дискутирана полезна информация относно тенденциите при договорите за покупка на електроенергия (PPAs), търгуването с електроенергия, развитието на пазарите […]

2023 с рекордни нива на сключени PPAs

2023 година се очертава като рекордна за споразуменията за изкупуване на електроенергия – чрез нови PPAS към момента са договорени 7,8 GW възобновяема енергия Последователният ръст на корпоративните споразумения за закупуване на електроенергия от възобновяеми източници (PPAs) доказва, че компаниите засилват ангажиментите си към енергийния преход. Ръст се отбелязва не само в количествата договорен капацитет, […]

Още един 10-годишен договор за доставка на зелена енергия сключен в България

Нов дългосрочен договор за доставка на зелена енергия (PPA) беше подписан между Електрохолд Трейд и една от водещите вериги супермаркети – BILLA България. Споразумението е за доставка на електрическа енергия, произведена от фотоволтаична централа, на фиксирана цена и за период от 10 години. „Преходът към зелена енергия е наш дългосрочен ангажимент. Една трета от нашите […]

1ви PPA и в Словения

1во по рода си споразумение за закупуване на електроенергия (PPA) бе сключено в Словения между Axpo Holding – швейцарския ВЕИ производител и търговец и индустриалната група Kolektor. Финансовият корпоративен PPA е за 10 години, през които ще бъдат доставени до 200 ГВч от местни производители на възобновяема енергия на дългосрочно фиксирана цена. Електричеството ще захранва […]

Доклад за успешните стратегии при корпоративното снабдяване с ВЕИ

Доклад на тема „Какво следва за компаниите, които закупуват енергия от възобновяеми източници? Преход към устойчива енергийна система“ разкрива успешните стратегии, постигнати в корпоративното снабдяване с енергия от възобновяеми източници (ВЕИ), като същевременно разглежда какво означава преходът към устойчива енергийна система за амбициозното лидерство в корпоративното снабдяване с енергия от ВЕИ в бъдеще. Целта на […]

Първият с продължителност 12 години PPA за зелена енергия в България между Енери и КЦМ АД

На 26 юни 2023 водещият производител на олово и цинк в Югоизточна Европа КЦM АД сключва договор за покупко-продажба на електроенергия с оператора на възобновяеми енергийни активи Enery за 12-годишен период, считано от 2024 г. КЦМ АД е енергоинтензивно предприятие с годишна консумация на електрическа енергия в размер на близо 400 GWh базова енергия. При […]

Най-голямата мрежа от магазини за бързооборотни стоки в Полша става „зелена“ чрез PPA за 65 MW

Най-голямата мрежа от магазини за бързооборотни стоки в Полша, Zabka Polska sp zoo, е подписала виртуално споразумение за закупуване на електроенергия (PPA) за зелена енергия с инвеститора във възобновяеми енергийни източници Modus Asset Management. Договорената електроенергия ще се доставя от няколко соларни централи с общ капацитет 65 MW в рамките на 10 години. Веригата от […]

Френски регион насърчава PPAs чрез нови соларни проекти

Nouvelle-Aquitaine – най-големият административен регион във Франция, стартира покана за нови соларни проекти с цел да насърчи достъпа до споразумения за закупуване на електроенергия (PPAs) за компании. Очаква се наскоро откритата покана за проекти да насърчи достъпни местни енергийни доставки за индустриалните компании в региона, особено под формата на нови слънчеви централи. Компаниите ще могат […]

10-годишен договор за доставка на зелена енергия подписан между Yettel/CETIN България и Eлектрохолд

Yettel и CETIN България сключиха 10-годишен договор за доставка на електроенергия от възобновяеми източници с Електрохолд.  Основна част от потреблението на двете компании ще бъде осигурена от 123 MW фотоволтаична централа, която предстои да бъде завършена през пролетта на 2023 г. Сделката е първата голяма стъпка в плана за декарбонизация на Yettel България и CETIN […]

Mytilineos подписва PPA за продажба на 63 МВ италианска слънчева енергия със Statkraft

Гръцката индустриална група Mytilineos подписа договор за закупуване на електроенергия (PPA) за 63 МВ от слънчеви ферми, които изгражда в Италия, с норвежката енергийна група Statkraft, съобщиха през изминалата седмица от двете компании. Никос Папапетру, изпълнителен директор на M Renewables на Mytilineos, описа Statkraft като един от водещите купувачи на електроенергия чрез PPA в Европа […]