Вятърен парк в Шотландия ще захрана Amazon

Технологичният гигант Amazon ще закупува цялото произведено количество енергия от 50 MW оншорен вятърен парк в Шотландия.

Съоръжението разполлага с 14 турбини и може да произведе енергия достатъчна за захранване на приблизително 46 000 домакинства

Axpo България, работи по пилотни PPA договори

Българското звено на швейцарската компания  Axpo работи по пилотни споразумения за корпоративно закупуване на енергия (PPA), които се очаква да бъдат официално обявени между 2022-2025 г.