BNEF: Рекордните 36,7 ГВ от ВЕИ са договорени чрез корпоративни спорезумения през 2022г.

В световен план купуването на зелена енергия чрез корпоративни договори (PPAs) достигна рекордните 36,7 ГВ през 2022г. сочи анализ на BloombergNEF. Увеличението е с 18% в сравнение с количеството енергия през 2021г. От публикуваните данни става ясно, че най-голям е делът на нарастване в Америка – до рекордните 24,1 ГВ. Това обхваща както Северна Америка, […]