wind farm

Енергийният преход извежда на преден план новите купувачи на вятърна енергия

Компаниите, стремящи се към декарбонизация и повишаване на екологичните си цели, дадоха тласък за нови вятърни и слънчеви мощности чрез сключване на корпоративни споразумения за изкупуване (PPA) на зелена енергия. Според данни на BloombergNEF (BNEF) корпоративните купувачи придобиват рекордните 25 GW вятърна, слънчева и друга възобновяема енергия през 2020 г. Тази цифра следва лесно да бъде надмината през 2021 г.,тъй като още през август бяха обявени договорени 21 GW зелена енергия по корпоративни споразумения.

Броят на фирмите, които анонсират своя интерес да купуват чиста енергия, расте. Компаниите от групата RE100, която се ангажира да набавя 100% от електроенергията си от възобновяеми енергийни източници, е удвоила членството си през последните няколко години, от 155 през януари 2019 г. до повече от 330 членове през септември 2021 г.

Тъй като устойчивостта е основна притегателна сила за корпорациите, конкурентоспособността на вятърната и слънчевата енергия, растяща от намаляването на разходите и технологичните подобрения, прави този тип договори по-привлекателни за компаниите. В резултат корпоративните договори за изкупуване на енергия се превръщат в основен механизъм за гарантиране на стабилни приходи на някои пазари, като тези за вятърна енергия в Швеция и Финландия. Повишаващите се цени на газа тази година допълнително спомагат да се подчертае необходимостта от възобновяеми енергийни източници, противопоставяйки ги на риска от използването на изкопаеми горива.

В този смисъл не е изненадващо, че компаниите, насочени към потребителите – включително технологични гиганти като Google, Facebook, Microsoft и Amazon, които се стремят да декарбонизират информационните си центрове– са първенци при изкупуването на зелена енергия посредством корпоративни договори. Все по-често обаче към тях се присъединяват и разнообразни компании – от сферата на потребителските стоки до търговци на дребно, телекомуникационни фирми, химически производители и производители на автомобили.

Последните сделки са подписването на 12-годишно корпоративно споразумение между  Google и Ørsted за изкупуване на 50 MW от 900 МW офшорен вятърен парк  Borkum Riffgrund 3, докато Amazon увеличава обема изкупувана енергия  за същия проект по споразумение от декември 2020 г. от 100 MW до 350 MW.

Повече относно топ купувачите на зелена енергия по сектори четете тук 

Facebook
Twitter
LinkedIn