Френски регион насърчава PPAs чрез нови соларни проекти

Nouvelle-Aquitaine – най-големият административен регион във Франция, стартира покана за нови соларни проекти с цел да насърчи достъпа до споразумения за закупуване на електроенергия (PPAs) за компании. Очаква се наскоро откритата покана за проекти да насърчи достъпни местни енергийни доставки за индустриалните компании в региона, особено под формата на нови слънчеви централи.

Компаниите ще могат да кандидатстват за два вида помощи: субсидия за технически и правни проучвания за осъществимост (до максимум 70% от разходите) или финансова помощ под формата на заем или гаранция като част от подкрепата, предоставена от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

И при двата вида помощи субсидиите ще се изплащат директно на собственика на соларния проект. Освен това избраните компании ще бъдат подпомогнати при избора на вида и тарифата на PPA.

Поканата за проектите ще е отворена до 31 декември 2023 г. за компании, чието потребление на електроенергия на място или от обекти, разположени в Nouvelle-Aquitaine, е по-голямо от 5 GWh годишно. Те могат да кандидатстват самостоятелно или в групи, или като част от PPA с множество купувачи.

Повече информация четете на www.pv-magazine.com

Facebook
Twitter
LinkedIn