Axpo България, работи по пилотни PPA договори

Българското звено на швейцарската компания  Axpo работи по пилотни споразумения за корпоративно закупуване на енергия (PPA), които се очаква да бъдат официално обявени между 2022-2025 г.