Axpo България, работи по пилотни PPA договори

Българското звено на швейцарската компания  Axpo работи по пилотни споразумения за корпоративно закупуване на енергия (PPA), които се очаква да бъдат официално обявени между 2022-2025 г. Това каза управляващият директор на Axpo България Милена Виденова.

„За да развием пазара на PPA договорите, се нуждаем от добре подготвени проекти за възобновяеми източници с всички одобрения от регулаторите“, каза Виденова в интервю за Independent Commodity Intelligence Services (ICIS).

Поради факта, че в България липсва схема за подпомагане на възобновяемите енергийни източници, PPA се считат за решаващи за разширяването на националния капацитет за възобновяеми източници и постигането на нейните цели за декарбонизация. Toзи пазар обаче все още не е развит.

„Обикновено проектът се възползва от ливъридж и кредиторите биха искали паричният поток по проекта да бъде много добре защитен. Поради липсата на ликвидност на българския пазар на едро, обичайният срок  за сключване на такива договори е 3 и /или 5 годишен. Предизвикателствата пред пазара на PPA в България са ликвидност, дълг и кредитен риск “, казва Виденова.

Тя добави, че за пилотни проекти Европейският съюз (ЕС) чрез Европейския инвестиционен фонд или други гаранционни линии може да покрие строителния риск.

Отделно може да е необходима държавна подкрепа за смекчаване на кредитния риск на контрагента, считан за висок в България и цяла Югоизточна Европа (ЮИЕ) на фона на настоящата нестабилност на високите цени на енергията.

Съгласуването на пазара за ден напред между България и Румъния, планирано да бъде пуснато на 27 октомври, също ще има положително въздействие върху PPA, според изпълнителния директор.

Вижте oригиналната статия тук

Facebook
Twitter
LinkedIn