wind farm

Bekaert и Rezolv Energy подписват PPA за 100 GWh вятърна енергия в Румъния

На 4 юли 2024г. Rezolv Energy, подкрепеният от Actis независим производител на електроенергия в Централна и Югоизточна Европа, чрез своето проектно дъщерно дружество First Looks Solutions S.R.L., подписа 10-годишно споразумение за виртуално изкупуване на електроенергия (VPPA) в Румъния с Bekaert, световен лидер в технологиите за трансформация на стоманени телове и покрития. Това е едно от най-големите споразумения, подписвани някога в региона. Сделката ще позволи на Bekaert да купува 100 GWh допълнителна енергия от възобновяеми източници годишно, което ще намали годишните емисии с повече от 41 000 тона CO2e . Енергията ще идва от „VIFOR“ – 461 MW ветроенергиен парк, разработен от Rezolv и Low Carbon в област Buzău, Румъния.

Споразумението представлява нов етап от стратегията за устойчивост на Bekaert „Creating a better tomorrow“. От оказването на положително въздействие със своите устойчиви решения и практики до изграждането на разнообразно и приобщаващо бъдеще, Bekaert е решена да подобри живота и да създаде стойност за всички свои заинтересовани страни.

>> Четете повече на rezolv.energy

Facebook
Twitter
LinkedIn