Обществено обсъждане относно въвеждането на доброволни образци за PPAs

Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори на ЕС (ACER) провежда обществено обсъждане относно въвеждането на доброволни образци за споразумения за закупуване на електроенергия (PPAs) на енергийния пазар на ЕС.

В съответствие с Регламента на ЕС за подобряване на структурата на пазара на електроенергия в Съюза (EMD), който беше приет от Съвета на ЕС на 21 май 2024 г., държавите членки прилагат политики и мерки за насърчаване на въвеждането на PPAs чрез премахване на необоснованите пречки и дискриминационни практики. Това допринася за подобряване на предвидимостта на цените на енергията и спомага за постигането на националните цели в областта на климата и енергетиката.

EMD упълномощава ACER да оцени необходимостта от разработване и издаване на доброволни образци за PPAs. Тъй като оценката на ACER трябва да отразява потребностите на различните страни, от ключово значение е тя да се извършва в координация със съответните институции и заинтересовани страни.

Поради тази причина от 20 юни до 18 юли 2024 г., 17:00 ч. централноевропейско време ACER провежда консултации, за да събере информация от заинтересованите страни и да осигури информиран и приобщаващ процес на вземане на решениe.

Ако оценката (очаквана през есента на 2024г.) подчертае необходимостта от разработване на образци на договори за PPAs, ACER заедно с всички номинирани оператори на електроенергийния пазар (NEMOs), ще започне разработване през зимата на 2024 г.

>> За повече информация и за предоставяне на вашето мнение, посетете https://www.acer.europa.eu/documents/public-consultations

Facebook
Twitter
LinkedIn