BENTELER и Enery сключват 10-годишно споразумение за зелена енергия

BENTELER, глобална компания, обслужваща клиенти в областта на автомобилните технологии, енергийния сектор и машиностроенето, и Enery, производител на енергия от възобновяеми източници, възнамеряват да подпишат 10-годишно споразумение за закупуване на електроенергия (PPA) с физическа доставка.

По силата на споразумението чешкото дъщерно дружество на групата BENTELER ще си осигурява електроенергия от новопостроената соларна електроцентрала, разположена в община Динин, Южна Бохемия, Чехия.

Зеленият PPA ще подпомогне изграждането на 37 MW фотоволтаично съоръжение в Чешката република и ще помогне на BENTELER да изпълни целите си в областта на ESG чрез намаляване на емисиите на CO2 от обхват 1 и обхват 2.

>> Повече информация четете на enery.energy/en/press

Facebook
Twitter
LinkedIn