Eвропейски пазар на договори за изкупуване на енергия: 2020/21 Outlook

Според доклада на Pexapark европейският пазар на договорите за изкупуване на енергия вероятно ще надвиши 10GW през 2021г.

След като между януари и февруари бяха подписани 23 споразумения за покупка на електроенергия (общо 2,8 GW), пандемията от коронавирус, започнала през март 2020г. в Европа, спря пазарът на енергия за несубсидирани фотоволтаични и вятърни електроцентрали почти напълно.

Между март и юни в цяла Европа бяха финализирани едва 14 договора за изкупуване на 644 MW възобновяема енергия. През втората половина на годината обаче пазарът в Европа се възстанови и се повиши значително, достигайки нивата от преди Covid-19 в края на декември. Между юли и края на годината всъщност бяха подписани 33 нови корпоративни сделки за закупуване  на 3,1 GW фотоволтаични и вятърни мощности. Само през месец декември бяха сключени сделки за 1,1 GW.

Като цяло в Европа досега са подписани споразумения за закупуване на 8,9 GW възобновяема енергия. Според швейцарските анализатори реалният обем на пазара вероятно е около 10 GW, тъй като не всички сделки са публични. Корпоративните договори сформират около 54%, или 4,8 GW, от общия обем, което представлява увеличение с почти 70% в сравнение с 2019 г. Според данните на Реxapark в регионален план се откроява Испания, поради изгодните цени, с корпоративни договори за общо 3,4 GW ВЕИ енергия. Испания се очаква да бъде водещ пазар по обем през следващата година, като вероятно ще бъде конкурирана от зараждащия се германски пазар на договори за изкупуване на енергия през настоящата година.

Pexapark също прогнозира продължаващи предизвикателства пред волатилността на цените, особено по отношение на пазарите с голям обем проекти, базиращи се на първоначално благоприятни цени, но без съответстващо увеличение на търсенето. Интересен е и анализът на Pexapark относно цените на договорите в Европа. Най-ниската цена е 35 евро/MWh за изкупуване на слънчева енергия, и е отчетена в Испания предходната година. Следва Германия, като цените за покупка на електроенергия са средно 41,61 евро/MWh. Договорите, сключени във Франция и Италия, са с около 1 евро/MWh по-високи, според Pexapark. Самите договори имат специфики и до голяма степен зависят от различните обстоятелства в страната, технологиите и съответните потребители на възобновяема електрическа енергия.

Линк към доклада – Pexapark.com

Facebook
Twitter
LinkedIn