ФИНАНСОВИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ТРЕНДОВЕ 2020г.

Корпоративните договори за изкупуване на енергия устойчиво увеличават своя дял от 2015г. насам. Един от основните мотиви за сключване на подобни сделки е възможността за по-ниски и фиксирани разходи за електроенергия. Проучване на 1200 компании в 6 страни показва,че 92% от тях използват тази практика, за да намалят енергийните си разходи.

Въпреки предизвикателствата, 2020г. беше рекордна за сключени корпоративни договори за изкупуване на възобновяема енергия, с почти 4 ГвТ вятър, слънце и др.проекти.  Годината беше рекордна и за брой сключени сделки – общо 51, от които 24 за изкупуване на вятърна енергия (6 – за офшорна вятърна енергия) и 24 – за слънчева енергия.

До 2018г. вятърната енергия представляваше 90% от договорения капацитет, но в последните години се наблюдава бърз растеж на сключените корпоративни договори за слънчева енергия.  През 2020г. вятърната енергия вече е 74% от общото количество енергия, изкупено посредством корпоративни договори в Европа. Вятърната енергия  е подходяща за корпоративни нужди поради своя мащаб, конкурентоспособност на разходите и профил с нисък риск.

Корпоративните договори за изкупуване на енергия носят определени предимства за производителите.  Те гарантират намаляване на разходите по кредитно финансиране посредством предвидимост на цените за дълъг период от време и гарантирано изкупуване.

В последните години се наблюдава развитие по отношение на корпоративните договори за изкупуване на офшорна вятърна енергия – от 1 през 2018г. до поне 9 към настоящия момент, подписани в Дания, Нидерландия, Белгия, Германия и Великобритания. Над 700 MW офшорни мощности бяха корпоративно договорени през 2020 г.

Обикновено Северна Европа, Обединеното кралство и Нидерандия са най-големите пазари за тези сделки. Обаче през 2020 г. Испания, Германия и Белгия подписват корпоративни договори за изкупуване слънчева енергия.  Испания в частност подписва договори за 1.3 GW ВЕИ енергия, от които 1 GW слънчева енергия.

Корпоративните договори за изкупуване на енергия се  очертават основни за задоволяване на корпоративното търсене на възобновяема енергия, както и подпомагане на финансирането и изграждане на проекти за възобновяема енергия в Европа.

Търсенето на ВЕИ енергия идва от широк кръг индустриални сектори- досега тежката  промишленост и сектор информационни технологии и комуникации са сключили голяма част от корпоративните договори за възобновяема енергия в Европа.

През 2020 г. Amazon обяви общо седем нови договора за закупуване на 850 MW вятърна и слънчева енергия в шест държави (Франция, Германия, Ирландия, Италия, Швеция и Великобритания).

Химическата промишленост се ориентира също към търсене на енергия от възобновяеми източници. Декарбонизирането на енергоемките индустрии е от ключово значение за декарбонизацията на европейската икономика като цяло. През 2020 г. малко под 500 MW възобновяема енергия бяха договорени само с компании от химическата индустрия, това е голямо постижение,  като се вземе предвид факта,  че първият подобен договор в сектора беше подписан едва през 2019 г. Редица други сектори отбелязаха също значителен напредък в това отношение. Фармацевтичният сектор, включително Bayer и Novartis, договориха над 900 MW, а телекомуникационният сектор, включително Orange, Telefonica и Vodafone, договориха над 340 MW ВЕИ енергия за собствени нужди.

Линк към доклада – WindEurope.com

Facebook
Twitter
LinkedIn