RE-Source SEE Hub Конференция 2021 Видео материали

RE-Source Southeast conference, 2021 г. - Политика за пазарна интеграция на нови ВЕИ

Панелът дискутира политически визии за развитие на ВЕИ сектора в българската енергетика. Участници:

 • Мирослав Дамянов – Зам. министър на енергетиката
 • Иван Хиновски, Председател – Комисия по енергетика в НС
 • Делян Добрев, Зам. Председател – Комисия по енергетика в НС
 • Рамадан Аталай – Зам. Председател, Комисия по енергетика в НС
 • Владислав Панев – Комисия по енергетика в НС
 • Модератор, Ралица Николова, АПСТЕ

RE-Source Southeast conference, 2021 - Реализация на нови ВЕИ проекти в Югоизточна Европа

Панелът дискутира потенциала на ЮИЕ за развитие на ВЕИ проекти – ресурси, know-how, макро рамка за инвестиции и стимули за създаване на благоприятна бизнес среда. Участници:

 • Димитър Енчев – Съосновател и директор, CWP Renewables
 • Северин Въртигов – Регионален мениджър, Enery
 • Чиприян Глодеану – Председател,Румънска Фотоволтаична Асоциация
 • Мартин Георгиев – Председател, АТЕБ
 • Таня Карагеоргиева – Ръководител финансиране, Уникредит
 • Модератор – Никола Газдов, АПСТЕ

RE-Source SOUTHEAST CONFERENCE, 2021 - Стратегии за корпоративно снабдяване със зелена електроенергия

Този панел се концентрира върху практически насоки за възможностите за корпоративно снабдяване с енергия от ВИ – чрез търговец, чрез директна инвестиция за собствена консумация или чрез сключване на корпоративен договор за изкупуване на енергия от ВИ. Участници:

 • Димитър Ботев – Оперативен директор, ПВ Консулт
 • Димитър Бартов – Управител, Синергон
 • Любомир Евстатиев – Изпълнителен директор, СоларПро
 • Димитър Цеков – Технически директор, Ренърджи
 • Модератор – Красимир Живачки, АТЕБ

RE-Source Southeast conference 2021 - Развитие на ВЕИ и пазарна експозиция

Панелът разглежда в детайли предизвикателствата пред реализиране на ВЕИ проекти изцяло на пазарен принцип в България и региона. Участници:

 • Велислав Белниколовски – Директор, Енери Елемент
 • Делян Илиев – управител, РЕИБ
 • Андрей Рекалов – Търговски директор, Токи
 • Калоян Величков, Сънотек (tbc)
 • Боян Кършаков – Председател, Асоциация „Хидроенергия“
 • Модератор – Миглена Стоилова, БГВЕА

RE-Source SEE conference, 2021 - Иновации и съхранение на енергия

Панелът е посветен на перспективите за развитие на технологиите за производство на енергия от ВИ и системите за съхранение на енергия. АПСТЕ ще представи подробно изследване на потенциала на пазара за системи за съхранение на енергия в България. Ще бъде отделено и време за последните иновации, тенденции и научни разработки в технологиите за производство на фотоволтаични модули и системи за съхранение на енергия. Участници: 

 • Илиян Попов, БАН
 • Димитър Цеков – Технически директор, Ренърджи
 • Калоян Димов – Изпълнителен директор, Solar MD
 • Александър Рангелов – Изпълнителен директор, IPS
 • Мария Мерджанова – Ръководител продажби, Jinko Solar
 • Модератор – Марияна Янева, АПСТЕ