Доклад за успешните стратегии при корпоративното снабдяване с ВЕИ

Доклад на тема „Какво следва за компаниите, които закупуват енергия от възобновяеми източници? Преход към устойчива енергийна система“ разкрива успешните стратегии, постигнати в корпоративното снабдяване с енергия от възобновяеми източници (ВЕИ), като същевременно разглежда какво означава преходът към устойчива енергийна система за амбициозното лидерство в корпоративното снабдяване с енергия от ВЕИ в бъдеще. Целта на […]

Eвропейски пазар на договори за изкупуване на енергия: 2020/21 Outlook

Според доклада на Pexapark европейският пазар на договорите за изкупуване на енергия вероятно ще надвиши 10GW през 2021г. След като между януари и февруари бяха подписани 23 споразумения за покупка на електроенергия (общо 2,8 GW), пандемията от коронавирус, започнала през март 2020г. в Европа, спря пазарът на енергия за несубсидирани фотоволтаични и вятърни електроцентрали почти […]

ФИНАНСОВИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ТРЕНДОВЕ 2020г.

Корпоративните договори за изкупуване на енергия устойчиво увеличават своя дял от 2015г. насам. Един от основните мотиви за сключване на подобни сделки е възможността за по-ниски и фиксирани разходи за електроенергия. Проучване на 1200 компании в 6 страни показва,че 92% от тях използват тази практика, за да намалят енергийните си разходи. Въпреки предизвикателствата, 2020г. беше […]